10 - 12 April, 2019

Buyant Ukhaa Sport Palace
Ulaanbaatar, Mongolia
English
+976 11344010
info@mongolia-mining.org
Facebook Twitter Linkedin

Ивээн тэтгэх

Mongolia Mining уул уурхайн үзэсгэлэнд танай компани ивээн тэтгэгчээр оролцсоноор энэхүү арга хэмжээний бүхий л сурталчилгааны арга хэмжээнд бүрэн хамрагдаж, компаниа нийтэд маш үр дүнтэй сурталчлах боломжтой. Ийнхүү Монголын уул уурхайн салбарын хамтын ажиллагааг дэмжсэнээр та уул уурхайн хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулж байгаа хэрэг юм.

Бид танд дараах ивээн тэтгэгчийн багцуудыг санал болгож байна.

"Platinum" спонсор – 50,000,000 төгрөг /багц - 1 /

Давуу тал:

Үзэсгэлэнгийн хамгийн ашигтай байрлалд 36м.кв талбай(гадаад талбай 200м.кв)

Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.

Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Mongolia Mining сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

Mongolia Mining сэтгүүлд А4 хэмжээний өнгөт сурталчилгаа байрлуулах эрх.

Үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.

Mongolia Mining Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

Үзэсгэлэнд оролцогчдын мандат дээр ивээн тэтгэгчийн логог хэвлэнэ.

Mongolia Mining вэб сайт дээр ивээн тэтгэгчийн баннерыг байрлуулж вэб сайт руу нь холбоос хийх эрх олгоно.

Үзэсгэлэнгийн нээлтийн ёслолд оролцох эрх олгоно.

"Gold" спонсор – 35,000,000 төгрөг/багц - 2 /

Давуу тал:

Үзэсгэлэнгийн хамгийн ашигтай байрлалд 18 м.кв талбай(гадаад талбай 120м.кв).

Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.

Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Mongolia Mining сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

Mongolia Mining сэтгүүлд А4 хэмжээний өнгөт сурталчилгаа байрлуулах эрх олгоно.

Үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.

Mongolia Mining Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

Mongolia Mining вэб сайт дээр ивээн тэтгэгчийн баннерыг байрлуулж вэб сайт руу нь холбоос хийх эрх олгоно.

"VIP Reception dinner" спонсор – 25,000,000 төгрөг/багц - 1 /

Давуу тал:

VIP хүлээн авалтанд ивээн тэтгэгч компанийн баннер сурталчилгааг байршуулах.

Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.

Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Mongolia Mining сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

Телевиз, сонин сэтгүүлийн реклам, сурталчилгааны самбар зэрэг үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.

Mongolia Mining Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ "БАНК" – 15,000,000 төгрөг/багц - 1 /

Давуу тал:

Үзэсгэлэнгийн хамгийн ашигтай байрлалд 18м.кв талбай.

Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.

Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Mongolia Mining сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгч банк логог байршуулна.

Mongolia Mining сэтгүүлд А4 хэмжээний өнгөт сурталчилгаа байрлуулах эрх олгоно.

Үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч банкыг сурталчилна.

Mongolia Mining Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

Mongolia Mining вэб сайт дээр ивээн тэтгэгчийн баннерыг байрлуулж вэб сайт руу нь холбоос хийх эрх олгоно.

"Silver" спонсор – 25,000,000 төгрөг/багц - 2 /

Давуу тал:

Үзэсгэлэнгийн хамгийн ашигтай байрлалд 18 м.кв талбай(гадаад талбай 120м.кв).

Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.

Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Mongolia Mining сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

Mongolia Mining сэтгүүлд А4 хэмжээний өнгөт сурталчилгаа байрлуулах эрх олгоно.

Үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.

Mongolia Mining Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

Mongolia Mining вэб сайт дээр ивээн тэтгэгчийн баннерыг байрлуулж вэб сайт руу нь холбоос хийх эрх олгоно.

"Bag" спонсор – 15,000,000 төгрөг /багц - 2 /

Давуу тал:

Үзэсгэлэнгийн хамгийн ашигтай байрлалд 9 м.кв талбай.

Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.

Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Mongolia Mining сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

Mongolia Mining сэтгүүлд А4 хэмжээний өнгөт сурталчилгаа байрлуулах эрх олгоно.

Үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.

Mongolia Mining Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

"Badge" спонсор – 15,000,000 төгрөг/багц - 1 /

Давуу тал:

Үзэсгэлэнгийн хамгийн ашигтай байрлалд 6м.кв талбай.

Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.

Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Mongolia Mining сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

Телевиз, сонин сэтгүүлийн реклам, сурталчилгааны самбар зэрэг үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.

Mongolia Mining Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.


Go to top of page