4-6 April 2018

Buyant Ukhaa Sport Palace
Ulaanbaatar, Mongolia
+976-11344010
info@mongolia-mining.org

Үзэсгэлэнд оролцох / Үзэсгэлэнгийн online бүртгэл

Үзэсгэлэнгийн online бүртгэл

Компанийн мэдээлэл
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Харилцагч ажилтны мэдээлэл
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Үзэсгэлэнгийн талбай
Оролцогч ажилтны бүртгэл (Энгэрийн тэмдэг дээр орох мэдээлэл): Оролцогч ажилтан - 1
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Оролцогч ажилтны бүртгэл (Энгэрийн тэмдэг дээр орох мэдээлэл): Оролцогч ажилтан - 2
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Go to top of page