10 - 12 April, 2019

Buyant Ukhaa Sport Palace
Ulaanbaatar, Mongolia
English
+976 11344010
info@mongolia-mining.org
Facebook Twitter Linkedin

Үзэсгэлэнгийн online бүртгэл

Компанийн мэдээлэл
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Харилцагч ажилтны мэдээлэл
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Хүйс:
Үзэсгэлэнгийн талбай
Оролцогч ажилтны бүртгэл (Энгэрийн тэмдэг дээр орох мэдээлэл): Оролцогч ажилтан - 1
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Оролцогч ажилтны бүртгэл (Энгэрийн тэмдэг дээр орох мэдээлэл): Оролцогч ажилтан - 2
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар
Улсын код-Бүсийн код –Утасны дугаар гэсэн форматаар

Go to top of page